Poslovne aktivnosti

Iz široke lepeze naših poslovnih aktivnosti izdvajamo neke po kojima smo prepoznatljivi.
Sinergijom našeg djelovanja stvaramo nove vrijednosti.

Homologacija vozila

Nosilac konzorcijuma za poslove homologacije vozila

Sertifikovanje vozila

Članica konzorcijuma za poslove sertifikovanje vozila

Vještačenje

mašinske, saobraćajne, medicinske, građevinske, ekonomske i dr.

Stručne obuke

Prevoz opasnih materija (ADR), tahografi, šef i kontrolor na stanicama tehničkih pregleda

Tahografi

Ovlaštena radionica za analogne i digitalne tahografe, čuvanje podataka i obuke

Zaštita na radu

Pregled sredstava rada, izrada normativnih akata, ispitivanje uslova sredine

Najnovija obavještenja

Sve najnovije informacije u pogledu naših poslovnih aktivnosti.
Detaljnije informacije možete dobiti klikom na ponuđene novosti.

Obavještenje - novi broj kataloga

Izašao je novi broj Kataloga cijena motornih vozila 2/2020. U ovom izdanju urađena je revizija tipova i dodati su novi, tako da katalog broji 60000 tipova i modela. I pored dodatnog posla zadržali smo postojeću cijenu kataloga (75 KM + PDV). Svi zainteresovani mogu katalog naručiti putem našeg telefona 051/211-212, kao i putem e-mail adrese katalog@eib-cmv.com.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija počinje 22.10.2020. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija počinje 19.10.2020. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija počinje 17.09.2020. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

Više o tome...

ORGANIZACIJA

Poslovne aktivnosti preduzeća su skoncentrisane u okviru poslovnih jedinica.
Aktivnosti su grupisane po srodnosti djelatnosti koje se obavljaju.

PJ Centar za motorna vozila

Poslovne aktivnosti iz oblasti saobraćaja, homologacije i sertifikacije vozila

PJ Zavod za sudska vještačenja - Forensic center

Vještačenja iz većeg broja oblasti sa dugogodišnjim iskustvom u ovim poslovima

PJ Preving

Prevencija, zaštitne mjere, obuke zaposlenih, laboratorijske i inspekcijske usluge akreditovanih tijela u sklopu poslovne jedinice

PJ Brčko.

Poslovne aktivnosti na teritoriji Brčko Distrikta

Popularnost usluge

Posmatrano u odnosu na ukupno poslovanje ove usluge privlače najveću pažnju naših klijenata

Homologacija vozila

40%

Sertifikacija
vozila

25%

Obuke

15%

Ostale
usluge

20%

Naša preporuka

Izdanje kataloga 2/2020

Najnovije izdanje kataloga je u prodaji. Možete ga poručiti sa dostavom na Vašu adresu.

Revolucionarna novost u zaštiti od požara! Ekskluzivni smo distributeri proizvoda Flamark za BiH.
Zavod za zaštitu na radu d.o.o. PJ Banja Luka iz široke palete svojih usluga izdvaja izradu akta o procjeni rizika.
Inspekcijsko tijelo P.J. "Preving" akreditovano je za vršenje inspekcije opreme na linijama tehničkog pregleda u Republici Srpskoj.

Vizija

Globalna prisutnost preduzeća u oblastima poslovanja. Prepoznatljivost naših brendova i usluga.

Misija

Biti prepoznatljiv po kvalitetu usluge i profesionalnim kompetencijama.

Odgovornost prema korisniku usluga/kupcu. Odgovornost zaposlenih prema preduzećima u kojima su zaposleni. Odgovornost preduzeća prema zaposlenima i široj okolini u kojoj posluju.

"Prepoznatljivost po kvalitetu i kompetencijama. Odgovornost prema poslu,preduzeću i okruženju".

Nagrade

Priznanje BH BUSINESS AWARDS 2012 godišnja nagrada za poslovne rezultate

Naši poslovni partneri

Sa velikim zadovoljstvom sarađujemo sa brojnim poslovnim partnerima

Imate li pitanja?

Na sva vaša pitanja spremni smo da vam odgovorimo svakim radnim danom od 8 do 16 časova 00 387 51 211 212