PJ "PREVING" je složena organizaciona cjelina u preduzeću "EIB INTERNATIONALE" a.d.

Osnovna djelatnost PJ "Preving" je zaštita na radu. Pored toga obavlja i druge srodne inženjerske djelatnosti u okviru svojih organizacionih cjelina.

U okviru PJ “Preving” posluje akreditovano Inspekcijsko tijelo za poslove inspekcije uređaja na stanicama tehničkog pregleda po standardu ISO/IEC 17020.U sklopu naših planiranih poslovnih aktivnosti proširićemo ponudu našeg inspekcijskog tijela jer smo u toku 2020. planirali da akreditujemo nova područja (inspekcija stacionarne i mobilne opreme po pritiskom, inspekcija liftova i pokretnih platformi, inspekcija humanih manometara).

Ispitna laboratorija "SU PPP" bavi se ispitivanjem ventila sigurnosti na opremi pod pritiskom. Akreditovana smo laboratorija od strane BATA po standardu ISO/IEC 17025 i ovlašćeni od strane nadležnih institucija. U toku 2020. planu nam je proširenje akreditacije laboratorije u pogledu ispitivanja bez razaranja (vizuelno, ultrazvukom, magnetnim penetrantima, radiografski,...)

Odjeljenje ZNR se bavi zaštitom na radu i poslovima obuke radnika i izrade dokumenata i pregleda sredstava rada, kao i uslova radne sredine. Više informacija možete naći na ZNR - Zastita na radu Banja Luka.